אינדקס בדיקות חזור

מבחן בנדר Bender test

תאור

מבחן בנדר הוא מבחן פסיכולוגי המתייחס ליכולות מוטוריות, קוגניטיביות ולאלמנטים השלכתיים. המבחן פותח במקור ב-1938 על ידי לורטה בנדר, לחקר התפיסה והכישורים הויזואליים-מוטוריים. המבחן המקורי כלל תשעה כרטיסים, שעל כל אחד מצוירת צורה.

הנבדק מתבקש להעתיק את הצורות על דף, כשהארגון על הדף והדיוק בהעתקה משקפים את סגנונו הייחודי, ומרמזים על אישיותו. ההנחה היא שיש קשר בין תפיסה לתפקוד מוטורי, ועיוות בתפיסת המציאות יבוא לידי ביטוי בביצוע המוטורי במבחן. העיוות יכול לנבוע מסיבות נפשיות או נוירולוגיות. מבחן זה רגיש במיוחד לבעיות נוירולוגיות, התפתחותיות, פגיעות מוחיות ולהפרעות נפשיות.

עם זאת, מתבוננים ברמה הקלינית על הרמה הסמלית וניתן להסיק מתוצאות המבחן לגבי נטיות, עמדות וקונפליקטים של הנבחן.

ביקורת מרכזית על המבחן היא על יכולת ההסקה של תכנים השלכתיים מתוצאות המבחן, בשל האופי המובנה והקוגניטיבי של המטלה. בנוסף, לעיתים קשה להבחין בתוצאות המבחן בין סממנים רגשיים לאורגניים.

אוכלוסיות בסיכון

אזהרות

אלכוהול:

צריכת אלכוהול בכמות גבוהה (השתכרות) עלולה לפגוע בביצוע בדיקה זו 

תינוקות:

תינוקות וילדים קטנים עלולים להתקשות בביצוע בדיקה זו 

הנקה:

אין בעיות או השפעות מיוחדות 

נהיגה:

אין בעיות או השפעות מיוחדות 

תרופות אחרות:

תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית עלולות לפגום ביכולת לבצע בדיקה זו.

הריון:

אין בעיות או השפעות מיוחדות 

קשישים:

קשישים הסובלים משיטיון (דמנציה) עלולים להתקשות בביצוע בדיקה זו 

אזהרות כלליות:

אין סיכון בבדיקה זו