אינדקס בדיקות חזור

העמסת סוכר בהריון GCT Glucose Challenge Test

תאור

בדיקת העמסת סוכר (גלוקוז)  GCT בהריון היא אחת מבדיקות הסקר השגרתית המבוצעת בהריון, לרוב בין השבוע ה-24 ל-28 להריון. העמסת הסוכר בהריון נועדה לאבחן נשים בהריון הנמצאות בסיכון לפתח או שכבר פיתחו סוכרת הריון על מנת למנוע את הסיבוכים שלה לעובר ולאישה ההרה עצמה.

בדיקת העמסת סוכר בהריון GCT

בדיקת העמסת סוכר (גלוקוז) בהריון לגילוי סוכרת הריון

אוכלוסיות בסיכון

בדיקת העמסת סוכר GCT בהריון היא חלק משגרת בדיקות הסקר בהריון.

אזהרות

אלכוהול: מומלץ להימנע משתיית אלכוהול בהריון בכלל וביום שלפני בדיקת העמסת סוכר בפרט.

תינוקות: לא רלוונטי.

הנקה: אין בעיות מיוחדות.

נהיגה: לא רלוונטי

תרופות אחרות:

הריון: הבדיקה מבוצעת לאחר שבוע 24 של הריון על מנת לאתר נשים הרות שיש להן סיכון לפתח סוכרת הריון או שכבר פיתחו אותה. 

קשישים: לא רלוונטי.

אזהרות כלליות: נטילת דם - ייתכן שטף דם תת עורי (נספג לאחר מספר ימים).