אינדקס בדיקות חזור

קראטין פוספוקינאז creatine phospho kinase (CPK, CK)

תאור

בבדיקה זו בודקים את הריכוז של האנזים קרֵאטין פוספוקינאז בנסיוב הדם. אנזים זה נמצא בעיקר בשרירים ובשריר הלב. לאנזים חשיבות רבה ביצירת אנרגיה בשריר. כאשר נהרס שריר רגיל או שריר הלב, ה-CPK דולף מהשריר ההרוס ורמת האנזים עולה. בדרך כלל נמצאת רמת האנזים ביחס ישר לעוצמת ההרס. לאנזים צורה שונה במקצת בשריר ובלב. בשריר מכונה האנזים MM ואילו בלב MB. בנוסף, נמצא האנזים בכמות מסוימת גם במוח ושם הוא מכונה BB. 

כאשר יש עליה ברמה הכללית של האנזים, מודדים את הצורות השונות (המכונות איזואנזימים). כאשר רמת ה- CPK-MB גבוהה מ- 5% מרמת האנזים הכללי, מורה הדבר על נזק בשריר הלב.
לאחר מאמץ ניכר, כמו ריצה או אימון מאומץ, עולה רמת ה- CPK הכללית, אבל אז תהייה מרבית העליה באיזואנזים MM.

אוכלוסיות בסיכון

אזהרות

אלכוהול: אין בעיות או השפעות מיוחדות.

תינוקות: אין בעיות או השפעות מיוחדות.

הנקה: אין בעיות או השפעות מיוחדות.

נהיגה: אין בעיות או השפעות מיוחדות.

תרופות אחרות: ליתיום עלול לשבש את תוצאות הבדיקה.
הזרקות לתוך השריר עשויות לגרום לעלייה ברמת האנזים מבלי שתהיה לכך משמעות קלינית.

הריון: בשבועות האחרונים של ההריון יכולה רמת האנזים לעלות במידה מתונה. אין לכך משמעות קלינית.

קשישים: אין בעיות או השפעות מיוחדות.

אזהרות כלליות:

שטף דם תת-עורי באתר לקיחת הדם (במידה ומתפתח ניתן לשים קרח על האזור)