אינדקס בדיקות חזור

בדיקה גופנית של מערכת הלב וכלי הדם Physical examination of the cardiovascular system

תאור

הבדיקה הגופנית היא מרכיב חיוני במכלול פעולות שמטרתן לקבוע קיום (או היעדר) מחלה, חומרתה ונכות הנבדק, וזאת כדי להחליט על הטיפול הנדרש. מכלול זה, כולל קבלת סיפור המחלה, בדיקה גופנית ובדיקות מיוחדות (לדוגמה, אק"ג, צילום, אקו-דופלר). הבדיקה הגופנית של מערכת הלב וכלי הדם, כמו של מערכות אחרות, מתבססת רק על החושים השונים של הבודק, כוללת ראייה, מישוש, ניקוש והאזנה ודורשת מיומנות גבוהה. אם כי, בשנים האחרונות ירדה במקצת חשיבות הבדיקה הגופנית של מערכת הלב וכלי הדם, יחסית לבדיקות מיוחדות שהתפתחו.

יש לזכור, כי כלי בדיקה זה זמין תמיד לרופא הבודק, בכל מקום ובכל שעה, אינו מותנה בזמינות מכשור נוסף (למעט סטתוסקופ ומד לחץ-דם) ותוצאותיו מיידיות (חשוב במצבי חירום). המידע הכולל רב יותר מזה המצוי בכל אחת מהבדיקות המיוחדות הבודדות. לדוגמה, היצרות מסתם תאובחן לרוב בבדיקה גופנית, אך תרשים אק"ג יעורר חשד בלבד.

אוכלוסיות בסיכון

אזהרות

אלכוהול:

תינוקות:

הנקה:

נהיגה:

תרופות אחרות:

הריון:

קשישים:

אזהרות כלליות: