אינדקס בדיקות חזור

תבחין קרישה Coagulation test

תאור

מערכת קרישת הדם כוללת טסיות דם, חלבוני קרישה ותאי דופן כלי הדם - אנדותל. הערכת התפקוד של מערכת הקרישה נחוצה במצבים של דמם או יתר-קרישיות, לפני ניתוחים, לניטור טיפול בנוגדי קרישה (אנטיקואגולנטים), ולעיתים כהערכת תפקוד הכבד אשר בו נוצרים רוב חלבוני הקרישה. מאחר שמספר גורמי הקרישה רב, תבחיני סריקה הבודקים תפקוד של חלק ממערכת הקרישה, מאשרים את תקינותה או מכוונים לבירור נוסף של גורמי קרישה ספציפיים. לכן הם כה חשובים.

תבחיני סריקה לטסיות הדם: קביעת מספר הטסיות המתבצעת באמצעות ספירה כללית של תאי דם (תבחין CBC), מספקת מידע על ליקויים במספר הטסיות. תבחין זמן דימום מבוצע על ידי יצירת חתך קל בתנוך האוזן או בזרוע וקביעת הזמן עד להפסקת הדימום ויצירת חסם ראשוני. בדיקה זו, על אף הסובייקטיביות שבה, מספקת מידע על פגמים איכותיים בפעילות הטסיות ושל החלבונים הקשורים אליהן.

תבחינים להערכת תפקוד מערכת הקרישה: תבחין Prothrombin Time - PT, לקביעת זמן קרישה של פלסמת הנבדק בנוכחות מפעיל קרישה רקמתי ויוני סידן. זמן הקרישה התקין הוא בין 10 ל-14 שניות. PT יכול להיות מוארך עקב חסר בפקטור VII והפקטורים המשותפים X, V ו-II, או עקב טיפול בנוגדי קרישה, והוא מבוטא גם כ-Internatinal Normalized Ratio - INR. בבדיקת PTT - Activated Partial Thromboplastin Time, פוספוליפידים, מפעילי שטח וסידן מוספים לפלסמת הנבדק, וזמן הקרישה התקין הנמדד הוא כ-40-30 שניות. פקטורי הקרישה XII, XI, IX ו-VIII והפקטורים המשותפים: X, V ו-II משפיעים על בדיקת PTT. תבחין PT או PTT בלתי תקין המתבטא בזמן קרישה מוארך, גורם לעיתים לצורך בבדיקות נוספות לבירור חסר בפקטורי קרישה ספציפיים, או לנוכחות מעכבי קרישה שהם נוגדנים עצמיים הגורמים להארכת זמן קרישת דם, וקשורים למצבים אוטואימוניים וליתר-קרישיות.

מלבד תבחינים שבהם נבדקת פעילות וזמן יצירת קריש, קיימים תבחינים הקובעים רמת חלבון או נוגדן. בשנים האחרונות כשהתברר כי מצבי יתר-קרישיות גורמים לשיעורי תחלואה ותמותה ניכרים, אובחנו באמצעות שיטות חדישות, גורמי סיכון שחלקם קשורים בפעילות וברמת נוגדי הקרישה הטבעיים, וחלקם במוטציות (שינויים) תורשתיות הקיימות באוכלוסייה בשכיחות מסוימת. גורמים אלה ניתנים כיום לבדיקה במסגרת בירור במעבדה ליתר-קרישיות במעבדה לקרישת דם.

בדיקת מערכת הקרישה באמצעות תבחיני קרישה סורקים: בתבחין PT מופעלת מערכת הקרישה ה-Extrinsic ונבדקים פקטור VII והפקטורים המשותפים (V, X ו-II) בתבחין PTT, הפעלת הקרישה היא Intrinsic ונבדקים פקטורי הקרישה XII, XI, IX ו-VIII והפקטורים המשותפים. בקביעת זמן תרומבין ורמת פיברינוגן ניתן להעריך את השלב הסופי של הפיכת הפיברינוגן לפיברין ויצירת הקריש.

אוכלוסיות בסיכון

אזהרות

אלכוהול:

תינוקות:

הנקה:

נהיגה:

תרופות אחרות:

הריון:

קשישים:

אזהרות כלליות: