אינדקס בדיקות חזור

בדיקה פסיכוגריאטרית Psychogeriatic examination/evaluation

תאור

מבחינים בין בדיקה פסיכוגריאטרית לבין הערכה פסיכוגריאטרית. הבדיקה הפסיכוגריאטרית מתייחסת לאמצעים ולשיטות שהרופא נוקט כדי להגיע לאבחון הקליני של הזקן (שיטיון - דמנציה, דיכאון, או פסיכוזה), ובהסתמך עליה להציע את הטיפול המתאים. 

ההערכה הפסיכוגריאטרית נקבעת על ידי צוות רב-מקצועי (מתחום הרפואה, הסיעוד, עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק ופסיכולוגיה). הליבה היא הבדיקה הפסיכוגריאטרית שתוארה , והיא מושלמת על ידי הערכה סוציאלית, סיעודית ותפקודית. מטרת ההערכה הפסיכוגריאטרית אינה האבחון והטיפול הספציפי בלבד (כפי שנעשה בבדיקה הפסיכוגריאטרית), אלא השאיפה להעריך את מצבו ואת אפשרויות הטיפול של הנבדק של המשפחה ושל החברה. איתור כוחות ואפשרויות פיצוי שנותרו בצד הליקויים, ומציאת מסגרות טיפוליות מתאימות תוך כדי ניצול חוקים, זכויות ורשויות מתאימות, וכן הפעלת המסגרות המשפחתית והחברתית תוך כדי תמיכה בהן במידת הצורך ועד כמה שניתן.

ד"ר הייניק ירמיהו

 

אוכלוסיות בסיכון

אזהרות

אלכוהול:

תינוקות:

הנקה:

נהיגה:

תרופות אחרות:

הריון:

קשישים:

אזהרות כלליות: