אינדקס בדיקות חזור

תבחין הולכת עצב Nerve conduction study

תאור

חלק מבדיקה אלקטרודיאגנוסטית לאבחון מחלות של עצבים היקפיים, מבוצע על ידי גירוי חשמלי של סיבי עצב (תנועתיים או תחושתיים) מעל פני העור, וקליטת התגובה החשמלית משריר המעוצבב על ידי אותו עצב או מקולטנים בעור באזור העצבוב של אותו עצב. הבדיקה מלמדת על תפקוד סיבי העצב (האקסונים) ושל עטיפת המיאלין שלהם.

ד"ר דרורי ויויאן

אוכלוסיות בסיכון

אזהרות

אלכוהול:

תינוקות:

הנקה:

נהיגה:

תרופות אחרות:

הריון:

קשישים:

אזהרות כלליות: