אינדקס בדיקות חזור

תבחין זרע לאחר משגל Post Coital Test

תאור

במהלך מחזור הווסת מופרש לצוואר הרחם ריר. הפרשת הריר נשלטת על ידי הורמוני המין. מייד לאחר תום הדימום הווסתי ההפרשה דלה, והיא הולכת ומתגברת לקראת מועד הביוץ. סמוך לביוץ ההפרשה בשיאה ומאופיינת בחמישה מדדים:
1. כמות - הריר שופע לפני הביוץ.
2. שקיפות - הריר שקוף, מיימי.
3. אלסטיות - הריר אלסטי ויכול להימתח למרחק של יותר מעשרה ס"מ.
בבדיקה במיקרוסקופ ניתן לראות מדדים נוספים:
4. תאים - הריר מכיל תאים מעטים בלבד (מלבד תאי זרע).
5. מבנה - לאחר ייבוש על זכוכית הריר מתגבש בצורת נוצות.

השינויים באיכות הריר נועדו לאפשר לתאי הזרע לעבור מהנרתיק לתוך חלל הרחם, בתזמון מדויק עם הביוץ. לאחר הביוץ הריר הופך לסמיך ועכור.
מעקב אחר השינויים באיכות הריר מאפשר לחזות את מועד הביוץ. בנוסף, ניתן לאבחן האם הריר "עוין" לזרע. הבדיקה מבוצעת על ידי נטילת כמות קטנה של ריר מספר שעות לאחר קיום יחסי מין, ובדיקתו תחת מיקרוסקופ.
ההנחיות לבדיקה: יש לתזמן את הבדיקה סמוך לביוץ. יש לקיים יחסים מספר שעות (עד עשר שעות לכל היותר) לפני הבדיקה. אין לשטוף את הנרתיק לאחר קיום היחסים, מותר להתקלח.

בעוד שחלק מרופאי הפריון רואים בבדיקה נדבך חיוני בתהליך הבירור הרפואי, ניתוח מדעי מראה כי הבדיקה היא בעלת ערך ניבויי קטן לגבי הסיכוי להריון. נוסף על כך, בשל קשיים בקביעת אמות מידה אחידות למדדים שצוינו לעיל, יש פער גדול בין הרופאים בפענוח התוצאות. ממצאים אלו מציבים סימן שאלה לגבי חשיבותה של הבדיקה בבירור המודרני של זוג עם בעיית פריון.
בישראל מבוצעת הבדיקה בעיקר במסגרת בירור בזוגות חרדים, שמטעמי אמונה בן הזוג נמנע מלתת זרע לבדיקה. אם בבדיקה מודגם ריר צווארי שופע ובו זרע רב בתנועה, ניתן לשלול בוודאות רבה בעיית זרע.

ד"ר שחר קול

אוכלוסיות בסיכון

אזהרות

אלכוהול:

תינוקות:

הנקה:

נהיגה:

תרופות אחרות:

הריון:

קשישים:

אזהרות כלליות: