אינדקס בדיקות חזור

מיפוי PET PET scan

תאור

המיפוי מבוצע באמצעות מצלמת PET לשם דימות רפואי בעזרת איזוטופים שהם פולטי פוזיטרונים (Positron emission tomography). היישום העיקרי של מיפוי PET כיום הוא לזיהוי גידולים ממאירים. קיימים יישומים נוספים למיפוי PET, בתחום הקרדיולוגיה והנירולוגיה, אך עדיין בהיקף מצומצם.
האיזוטופ המנוצל ביותר כיום למיפוי PET הוא אטום הפלואור (F18) שזמן דעיכת הקרינה הרדיואקטיבית שלו (זמן מחצית החיים) הוא כשעתיים. איזוטופים נוספים הניתנים לדימות במיפוי PET הם פחמן (C11) חנקן (N13) חמצן (O15). יתרונם הוא בהיותם אבני היסוד של החומר האורגני של גוף האדם. חסרונם העיקרי של איזוטופים אלה הוא שזמן מחצית החיים שלהם הוא דקות ספורות בלבד, ולכן ניתנים לדימות למשך זמן קצר מאוד ממועד ייצורם.
החומר הנפוץ ביותר כיום ביישום קליני במיפוי PET, הוא פלואורו-דהאוקסי-גלוקוזה (Fluoro-Deoxy-Glucose = FDG) המסומן באיזוטופ הרדיואקטיבי F18. FDG הוא אנלוג של מולקולת הגלוקוזה, סוכר בעל תפקיד חשוב בחילוף חומרים של הגוף. FDG דומה אך אינו זהה לגלוקוזה. התאים הממאירים מתאפיינים בחילוף חומרים מואץ של גלוקוזה לצורך אספקת אנרגיה בהשוואה לתאים בריאים. FDG, כמו גלוקוזה, נקלט בתאים סרטניים בכמות רבה יותר מאשר בתאים בריאים, אך מאחר שאין הוא יכול להשתתף בכל שלבי חילוף החומרים של הגלוקוזה, הוא נלכד בתא הממאיר וניתן לאיתור במיפוי PET. המיפוי משקף את פיזור הקליטה של FDG בגוף הנבדק, את כמותו ואת מיקומו, ומאפשר על ידי כך לזהות אתרים שבהם קיימת קליטה מוגברת בהשוואה לרקמות בריאות, ואשר חשודים כאתרי ממאירות.
נמצא שמיפוי PET עם (FDG) FDG-PET רגיש ומדויק לזיהוי סוגים רבים של גידולים ממאירים, והוכח כיעיל בשלב האבחון הראשוני, במהלך הטיפול ובמעקב שלאחריו. בין הגידולים הממאירים שמיפוי PET-FDG הוא בעל ערך קליני לגביהם, נכללים: סרטן הריאה, סרטן המעי הגס והחלחולת, לימפומה ומלנומה. היתרונות של מיפוי PET-FDG על פני דימות אנטומי (כמו CT) הוא ביכולת לספק מידע מוקדם על אודות תהליכי חילוף חומרים האופייניים לרקמות סרטניות בגוף. שינויים מבניים המאותרים בדימות אנטומי מפגרים לעיתים אחרי השינוי המטבולי התוך-תאי, ונוכחותם של שינויים מבניים אינה בהכרח ביטוי לנוכחות ממאירות. המגבלות של מיפוי PET-FDG קשורות לסוג הגידול, לגודל הנגע ולהימצאות רמות גבוהות של סוכר בדם. FDG נקלט לעיתים בתהליכים שאינם ממאירים כמו זיהומים ודלקות ובגידולים שפירים מסוימים.

ד"ר רחל בר-שלום

אוכלוסיות בסיכון

אזהרות

אלכוהול:

תינוקות:

הנקה:

נהיגה:

תרופות אחרות:

הריון:

קשישים:

אזהרות כלליות: