אינדקס בדיקות חזור

מיפוי כבד ודרכי מרה Hepatobiliary scan

תאור

בדיקת דימות תפקודית לשם הדגמת הקליטה הפיזיולוגית של חומרים כימיים המסומנים בחומר רדיואקטיבי (טכנציום) בכבד, ובדיקת המעבר של החומר בדרכי המרה. הבדיקות לרוב מסייעות לאיתור התפתחות של תהליכים בכבד, וכן לאיתור תהליכים דלקתיים בכיס המרה.

ד"ר אלינור גושן

אוכלוסיות בסיכון

אזהרות

אלכוהול:

תינוקות:

הנקה:

נהיגה:

תרופות אחרות:

הריון:

קשישים:

אזהרות כלליות: