אינדקס בדיקות חזור

מיפוי של התרוקנות קיבה Gastric emptying scintigraphy

תאור

בדיקת דימות תפקודית לצורך מעקב אחר התרוקנות הקיבה.

ד"ר אלינור גושן

אוכלוסיות בסיכון

אזהרות

אלכוהול:

תינוקות:

הנקה:

נהיגה:

תרופות אחרות:

הריון:

קשישים:

אזהרות כלליות: