חיתוך גידים
Tenotomy

חיתוך גידים (Tenotomy) הוא ניתוח שבו מתבצע חיתוך של גיד לרוב כאשר יש מתח גבוה של שריר.
הניתוח מבוצע באזור החפיפה בין הגיד לשריר.
חיתוך הגיד מאפשר לשריר להתארך ומוריד את המתח שבו.

ד"ר אורי גבעון