אינדקס טיפולים וניתוחים חזור

כריתת חרוט (קוניזציה) מצוואר הרחם Conization of cervix

קוניזציה של צוואר הרחם היא פעולה לצורכי אבחון וטיפול במצבים טרום-סרטניים של צוואר הרחם, שבמהלכה נכרת החלק החיצוני של צוואר הרחם (Exocervix) בצורת חרוט (קונוס).

שוליים חיוביים בחרוט מהווים עדות לשארית ולקיומו של סיכון שהמחלה הטרום-סרטנית תישנה.
הקוניזציה נועדה גם לשלול מחלה פולשנית של סרטן צוואר הרחם. השיטה המקובלת כיום לביצוע הקוניזציה היא בעזרת לולאה (Loop), שיטה המבוססת על כריתה חשמלית של הרקמה.

פרופ' ראובית הלפרין