כריתת פות
Vulvectomy

כריתה של הפות מבוצעת בניתוח, במסגרת הטיפול בחולה שלקתה בסרטן הפות שהוא סרטן נדיר.

כריתת הפות יכולה להתבצע גם כחלק מניתוח נרחב הנדרש בהישנות גידולים ממאירים של צוואר הרחם או של הרחם שטופלו קודם לכן בהקרנות.
כריתת הפות כרוכה בדרך כלל בפגיעה תפקודית, בקשיים לקיים יחסי המין ובתדמית הגופנית, ולכן יש מקום לשקול ניתוח לשחזור הפות.

ד"ר עמי פישמן