כריתת קטע
Segmentectomy

סגמנטקטומיה היא כריתה אנטומית של קטע ריאה (סגמנט) עם כלי הדם המזינים אותו ומנקזים ממנו ועם סימפון האוויר (ברונכוס) המוביל אל קטע זה. בסך הכל קיימים עשרה קטעים כאלה בריאה הימנית ועוד תשעה בשמאלית. בעבר היה הטיפול בניתוח מסוג זה מבוצע בחולים שלקו בברונכיאקטזיות ובתהליכים דלקתיים של הריאה, בעיקר בשחפת ריאתית ובאספרגילומה.

כיום הניתוח מבוצע בעיקר בחולים שלקו בסרטן ריאה ראשוני, ואשר בדיקת תפקודי הנשימה שנערכה להם לפני הניתוח העלתה כי אינם יכולים לעמוד בניתוח הכולל כריתת אונה מהריאה. הוריה נוספת לניתוח היא לצורך כריתה של גידולים בריאות מלידה כגון ציסטה ברונכוגנית.

ד"ר בר אילן
ד"ר בני צוקרמן