מדיאסטינוטומיה
Anterior mediastinotomy

ניתוח המתבצע לצורך דגימת קישריות לימפה באזור אאורטו-פולמונלי (Aorto-pulmonary window).

הוא מיועד להערכת מעורבותן של קישריות הלימפה במחלה גידולית של הריאה ובעיקר בגידולים באונה עליונה משמאל. השיטה השכיחה היא ביצוע חתך רוחבי באורך סנטימטרים מספר, מעט משמאל לעצם החזה ובגובה רווח בין צלעי שני. קיימת גם שיטה של מדיאסטינוטומיה אחורית, אך היא מיושמת כיום במקרים נדירים בלבד.

ד"ר בר אילן
ד"ר בני צוקרמן