תורקופלסטיה
Thoracoplasty

הכריתה של חלק מן התמיכה הגרמית של דופן בית החזה (הצלעות), בניתוח, קרויה תורקופלסטיה.
הניתוח מורכב מכריתת מספר משתנה של קטעי צלעות מקבילים בצד אחד של החזה.
כריתה זו מאפשרת לשרירים המרכיבים את דופן בית החזה מעל החלק שהוצא, לשקוע פנימה,
כשחסרה לו תמיכת הצלעות. הניתוח דרוש כאשר הריאה אינה מפושטת דיה וקיים חלל דלקתי מסביבה. למרות יעילותו מבוצע הניתוח כיום לעיתים נדירות מאחר שהוא גורם לעיוות ניכר של בית החזה.
הניתוח מיושם בעיקר כטיפול במצב של אמפיאמה כרונית בריאה (מוגלה בין עלי מעטפת הריאה).

ד"ר בר אילן
ד"ר בני צוקרמן