ביופסיה סטריאוטקטית
Stereotactic needle biopsy

הגדרה: "סטרוס" מיוונית: D3, "טאקטוס" מיוונית: לגעת.

ביופסיה באמצעות מערכת ניווט (סטריאוטקטית) היא ניתוח שמשלבים בו דימות ומערכת ניווט מחשבית לכוון צינור או מחט, לניקוז מצבור נוזלי (גידולי או מוגלתי), או לשם הוצאת דגימת גידול מרקמה. ברוב המקרים התקנת ביופסיה אינה אלא לצורכי אבחון בלבד. הרקמה נשלחת לבדיקה פתולוגית ועל פי תוצאתה קובעים את המשך הטיפול.

התוויה: בעיקר גידולים או תהליכים בעומק המוח, או בחולים שמצבם אינו מאפשר ניתוח גדול להוצאת התהליך, או בגידולים שאינם מתאימים להוצאה וכן במורסות במוח, מבצעים ביופסיה בעזרת מערכת ניווט (Stereotactic needle biopsy).

הניתוח: קיימות מספר מערכות לביופסיה בניווט סטריאוטקטי. צריך להבחין בין ביופסיה עם מסגרת סטריאוטקטית שמחוברת לגולגולת (Frame-based versus frameless stereotactic biopsy) לבין ביופסיה בלעדיה. בכל מקרה החולה עובר בדיקת CT או MRI בפרוטוקול מיוחד עם העברת הצילומים למחשב תכנון. המנתח מתכנן את הניתוח ומחליט על המיקום המיטבי לפתיחת הגולגולת לשם נטילת דגימה לביופסיה. לפי החלטת המנתח ניתן לבצע את הניתוח באילחוש מקומי או בהרדמה כללית. בחדר הניתוח מבצעים רישום במערכת הניווט המתלווה לניתוח. לפי התכנון מבצעים חתך עור קטן, קודחים חור בגולגולת ומכניסים מחט בכיוון ולעומק המתוכנן בדיוק מרבי. בדרך כלל נשלח חלק לבדיקה פתולוגית מהירה כדי לוודא שמדובר בחומר מתאים לאבחון. המנתח מחליט בזמן הניתוח על מספר הדגימות הדרוש.

הסיכונים האפשריים הכרוכים בביופסיה המנווטת סטריאוטקטית נמוכים מאוד: בעיקר דימום במקום שניטלה הדגימה לביופסיה (כ-2%-1% מהמקרים), זיהום (פחות מ-1% מהמקרים) או החמרה בסימנים הנירולוגיים (על הסיכונים הספציפיים מדברים עם המנתח לפני הניתוח). בדרך כלל ניתן לשחרר את החולה יום לאחר הניתוח עד קבלת התשובה הסופית מהפתולוג.

ד"ר אנדי קנר