פסיכותרפיה ממוקדת באדם
Client-Centered Therapy


פסיכותרפיה ממוקדת באדם הינה שיטה טיפולית אותה הגה הפסיכולוג והתיאורטיקן קארל רוג'רס. רוג'רס האמין שכל היצורים החיים, וביניהם בני האדם, שואפים לבריאות והגשמה עצמית. יחד עם זאת, לאור העובדה כי אנו למדים במהלך החיים שבכדי לקבל הערכה חיובית עלינו להתאים את עצמנו לציפיותיהם של ההורים ושל הסביבה, אנו מפתחים עצמי אידיאלי, שאינו תואם את החוויה הפנימית שלנו, אלא מבוסס על ערכים חיצוניים.

לפיכך, תפקידו של המטפל בפסיכותרפיה הממוקדת באדם הינו להשיב את האדם לעצמו, ללמד אותו להתחבר מחדש לרגשותיו, רצונותיו ושאיפותיו ולהבין כי כל אלו הינם לגיטימיים וחיוביים. על מנת לעשות זאת, על המטפל להיות כן ואמיתי ולא להסתתר מאחורי הגנות של עליונות ומקצועיות. עליו להאזין לדבריו של המטופל באמפטיה, כלומר, לנסות להיכנס לנעליו של המטופל כדי להבין בצורה הטובה ביותר את רגשותיו. לבסוף, באמצעות גישה נטולת ביקורת או שיפוטיות, יכול המטפל להעניק למטופל את החוויה החשובה של הערכה חיובית שאינה מותנית ברגשותיו, במחשבותיו או בהתנהגותו.