פסיכותרפיה גופנית
Body Psychotherapy


פסיכותרפיה גופנית היא שיטת טיפול התופסת את הממדים הגופניים והנפשיים של האדם כמערכת אחת, המורכבת ממגוון אינטראקציות. פסיכותרפיה גופנית מכוונת להביא לשינוי בפרט, באמצעות התייחסות לשני ממדים אלו. מבין מפתחיה הראשונים היה וילהלם רייך, תלמידו של זיגמונד פרויד, אבי תורת הפסיכואנליזה.

פסיכותרפיה גופנית - עקרונות

פסיכותרפיה גופנית מתבססת על ההנחה כי הגוף לא נמצא בהירארכיה עם הנפש. לפי הגישה שניהם חשובים באותה מידה מבחינת יכולת ההשפעה הרחבה שלהם על האדם. מטפלים בפסיכותרפיה גופנית סבורים כי הגוף מספק מידע אודות מצבו הנפשי של הפרט, למשל בתנועות הגוף, שכן הוא נושא בתוכו זיכרונות ורגשות. ישנם מחקרים התומכים בכך ומראים כי מערכת העצבים שלנו מרכזת תגובות רגשיות לא רק במוח, כי אם בגוף כולו. לפי פסיכותרפיה גופנית, אנשים בונים לעצמם שריון נפשי, שנועד להגן עליהם מפני רגשות קשים, למשל באמצעות האינטלקט. פסיכותרפיה גופנית מבקשת לעקוף את הגנות הנפש, באמצעות המגע עם הגוף.

פסיכותרפיה גופנית – דוגמאות לדרכי טיפול

• הגברת המודעות לגוף. תנועות גוף, הבעות פנים, יציבה, מתח שרירים, שינויים בקצב הנשימה, קשר עין ועוד.
טיפול בתנועה. עבודה על תנועה אותנטית, תשומת לב למיקרו תנועות ועוד.
• טיפול במגע. מעודד תשומת לב לגבולות הגוף, מרכך הגנות, מקדם הרגעה.
• טיפול נכון בגוף. איזון התזונה, שימוש בשיטות הרפיית שרירים.
• התייחסות לחלקי הגוף באמצעות מטאפורות רגשיות. מה שמוכר בביטויים בגוף כמו 'צחוק מהבטן', 'קשה עורף', 'אהבה מהלב' ועוד.

כיום יש מטפלים שמתמקצעים בפסיכותרפיה גופנית. בנוסף, פסיכולוגים רבים משלבים בטיפוליהם עקרונות וטכניקות מהגישה.