אינדקס טיפולים וניתוחים חזור

פסיכותרפיה הוליסטית Holistic Psychotherapy


פסיכותרפיה הוליסטית היא שם כולל לגישות טיפוליות המתייחסות באופן משולב להיבטים נפשיים, גופניים ורוחניים של הפרט. פסיכותרפיה הוליסטית מאמינה כי מצוקות האדם נמצאות במגוון רמות של מודעות, ומתבטאות בגוף ובנפש כאחד. 
התהליך הטיפולי בפסיכותרפיה הוליסטית מתחיל במרבית המקרים באבחון, הכולל סדרה של שיחות שמטרתן להעמיק את ההכרות עם המטופל, לאתר את הבעיות המקשות עליו ולהגדירן. במובן זה, שיחה מהווה כלי אבחון חשוב הממקד את המטפל ומהווה נקודת פתיחה שתאפשר בהמשך כניסה גם לאזורים לא מודעים של הפרט. בנוסף משולבות טכניקות נוספות, לדוגמא מתוך טיפול באומנות.

לאחר שלב האבחון, פסיכותרפיה הוליסטית שואפת להיכנס לרבדים עמוקים יותר המייצגים את המצוקה מבחינה גופנית, נפשית ורוחנית, במטרה לקדם תהליך של שינוי. תהליך זה משלב טכניקות ממגוון גישות טיפוליות, ובכלל זה גישות אלטרנטיביות מעולם המזרח כמו טיפול בתנועה, טיפול במגע, דמיון מודרך, מדיטציה ושיטות טיפול אנרגטיות.