ניהול טיפול
Case management


ניהול טיפול (Case management) היא שיטת טיפול השכיחה במרבית מקצועות הטיפול בשירותי הבריאות. השיטה תורמת ליישום תוכנית הטיפול המלאה בחולה.


ניהול טיפול (Case management) מהווה אמצעי להבטחת שירות תמיכה שהמטופל זקוק לו, באופן יעיל ומועיל על בסיס שיקולי עלות ותועלת. ה-Case management משלב שני תפקידים מרכזיים: האחד, מתן ייעוץ וטיפול אישי לפרט, האחר - קישור בין המטופל לבין שירותי בריאות, רווחה וחינוך, ומערכות תמיכה בלתי פורמליות.

ניהול הטיפול (Case management). אמצעי להבטחת התמיכה בחולה


ניהול טיפול (Case management) פועלת בהתייחסות לפרט או לקבוצת מטופלים, כדי להבטיח סיוע לטווח ארוך באמצעות מגוון שירותים. צעדים ופעולות הקשורים לניהול טיפול:
- אבחון והערכה;
- בניית תוכנית טיפול;
- הפנייה לטיפול ותיאום בין כל השירותים, יישום תוכנית הטיפול בתיאום עם הגורמים הנוגעים;
- הדרכת בני משפחה; - הערכה שוטפת; - סיום; - דיווח;
- פיקוח על המטפלים הישירים; - בקרת איכות.


מנהל הטיפול (Case manager) מחויב במעקב רצוף, בשלבים קריטיים (כמו שחרור, השמה) שמתחייבת בהם הערכה, על מנת להבטיח שהטיפול יביא לתוצאות הרצויות באיכות מיטבית.