אינדקס טיפולים וניתוחים חזור

התערבות בשעת משבר, התערבות במשבר Crisis intervention


מצבי משבר הם מצבים חדשים ושאינם צפויים המאופיינים בתחושת איום וסכנה. משבר נגרם בתנאי לחץ/דחק הנובעים ממצב שבו עומדים בפני האדם אתגרים שאין הוא מסוגל להתמודד איתם. לא כל אירוע לחץ/דחק מוביל למשבר אצל אדם מסוים, ולא כל אדם מגיב על אותו אירוע במשבר.

מחלה גורמת בדרך כלל למשבר, וכן חולי של אחד מבני המשפחה הכרוך בדרך כלל במכלול בעיות. הבעיות הניצבות בפני המשפחה מטילות עליה עול כבד, מתח ולחץ התובעים ממנה גיוס משאבים חדשים וארגון מחדש של המערכת הפנים-משפחתית, תפקוד ויחסים בין-אישיים, לצורך התמודדות עם האירוע הבלתי צפוי.

מצב של משבר מתבטא בהלם רגשי, בהכרח לשנות הרגלים, בצורך לנקוט עמדה ומייד, בהתמודדות עם מצב חדש המעורר פחדים, בירידה ביכולת החשיבה והריכוז וביכולת להטמיע מידע חדש, וכן בתחושה של "אין מוצא" ואובדן היכולת לתכנן תוכניות לעתיד.

מה שנחוץ לאדם בשעת משבר הוא מידע שניתן להטמיע בקלות, תמיכה מעשית ורוחנית, או מעורבות והצעת חלופות.

מטרת ההתערבות אצל אדם בשעת משבר היא לתת בידו כלים להבנת מצבו ולהחזיר לו את התחושה של איזון ושליטה. למשל במקרה של משבר עקב פריצה או גילוי של מחלה, ההתערבות מתמקדת במתן ידע על המחלה, על הטיפול ועל תפיסת המחלה. ההתערבות מכוונת את המטופל לדרכי פעולה שלא היו מוכרות לו קודם לכן, ולמציאת פתרון הולם לקשייו ולבעיותיו.