עצב הפנים
facial nerve, nervus facialis, seventh cranial ner

תאור

עצב הגולגולת השביעי (VII): זהו עצב תחושתי ומוטורי מעורב המספק את שרירי ההבעה של הפנים, את פקעיות הטעם בקדמת הלשון, את בלוטות הרוק התת-לשוניות, ואת שקית הדמעות. סעיף קטן שלו המגיע אל האוזן התיכונה מווסת מתח בעצמימי השמע.