אנוקסמיה
anoxemia

תאור

מצב בו ריכוז החמצן בדם נמוך מדי. ראה גם אנוקסיה.