בולימיה
bulimia, binge-eating syndrome

תאור

הפרעת אכילה המאופיינת בהתקפים של זלילה, המלווים בדרך-כלל בהקאה רצונית; עשויה להיות חלק מאנורקסיה נרבוזה.